Zusterkerkrelatie
Onze kerk werkt sinds 2008 samen met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de GKV-Delft. Deze samenwerking heeft de volgende aspecten:

  • Er is samenwerking op het gebied van de catechese;
  • Van tijd tot tijd vindt kanselruil plaats en gaat de predikant voor in een dienst van de zusterkerk;
  • Daarnaast vinden af en toe andere gezamenlijke activiteiten plaats, zoals gezamenlijk vespers in de Stille Week.

De website van de GKV-Delft is www.gkvdelft.nl.