Onze kerk is een gemeenschap van ongeveer 200 leden die voornamelijk in Delft, Delfgauw, Den Hoorn, Schipluiden en Pijnacker wonen. En hoe verschillend al deze leden ook mogen zijn wat betreft karakter, leeftijd, ervaring, talenten en opinies, we komen samen dankzij het evangelie van Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus Christus de kerk bijeen brengt, beschermt en onderhoudt. De kerk is geen gebouw of stapel stenen, maar een gemeenschap van mensen die samen tot eer van God willen leven. En als kerk zijn we er niet alleen voor onszelf; we willen ook veel te bieden hebben voor de mensen om ons heen. We nemen de Bijbel serieus als boek waarin God tot ons spreekt. Daarbij staat Jezus Christus in het middelpunt. Bij Christus komt een mens weer tot zijn bestemming.

Onze kerk wil treden in de voetsporen van Jezus Christus.

Voor de mensen om ons heen betekent dat dit wij:

  • dienstbaar willen zijn aan de medemens, ongeacht afkomst, geloof of levensvisie;
  • klaar willen staan om hulp te geven bij vragen over het geloof en over God.

Voor onszelf betekent dit dat we graag onderling betrokken willen zijn. Ieder mens mag in de kerk tot zijn recht komen, en een ieder heeft van God gaven en talenten gekregen, die hij mag inzetten binnen en buiten de kerk. Zo kan iedereen God de eer geven en elkaar dienen naar de gave die hij heeft ontvangen. En zo kunnen we ook elkaar versterken.

Voor onze kerkdiensten betekent dit dat het gaat om het dienen en eren van God. En om het luisteren naar Zijn stem. In de kerk horen we dat Hij wil dat we met Hem in het reine komen en dat er bij Hem vergeving is te vinden. Dat is een boodschap voor ieder mens, wie hij of zij ook is. Iedereen is welkom. We willen dat wat er in de kerkdienst gebeurt, goed toegankelijk is voor gasten. Gastvrijheid en verstaanbaarheid vinden we dan ook belangrijke thema’s.