De Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft hoort bij het landelijke kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Wij staan daarmee in de gereformeerde traditie en willen dat vertalen naar het kerk zijn in deze tijd. Dat betekent dat we aan de ene kant veel waarde hechten aan een aantal oude belijdenisgeschriften. Aan de andere kant gaan we vragen van mensen van vandaag en de vragen die vanuit de maatschappij op ons afkomen, niet uit de weg. We proberen daarbij de verbinding te leggen met wat hierover in die belijdenissen staat en als het nieuwe vragen zijn, de lijnen daaruit naar vandaag door te trekken.

Dat God een persoonlijke relatie met mensen zoekt door Jezus Christus, is voor ons een belangrijk gegeven. Dat we in de kerk horen dat Hij wil dat we met Hem in het reine komen en dat er bij Hem vergeving is te vinden, is net zo belangrijk. In de preek gaat het dan ook vaak daarover: Hoe sta jij in jouw verhouding tot God?
Onze gemeente heeft ongeveer 200 leden. We kennen een grote groep ouderen en een grote groep dertigers/veertigers en een aantal studenten. Daardoor is er ook een flinke groep kinderen in onze kerk.

In de kerkdiensten worden er een grote diversiteit aan soorten liederen gezongen: psalmen, gezangen, andere berijmingen van bijbelgedeelten, opwekkingsliederen en kinderliederen. De liederen worden tijdens de kerkdienst met een beamer geprojecteerd. De Bijbellezingen vinden plaats uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) uit 2004 of incidenteel uit de Herzien Staten Vertaling (HSV) uit 2010