De Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft is opgericht in 1899. Zoals zo vaak is gebeurd door de geschiedenis heen, is onze kerk ontstaan uit één of meer andere kerken. Enkele jaren voor 1899 waren twee kerken samengegaan en een groep uit één van beide kerken kon zich daar moeilijk in vinden. Zo gebeurde het dat een groep mensen in Delft op 22 november 1899 samenkwamen en de Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft oprichtten. Zij kwamen op zondag samen in een zaaltje aan het Oosteinde, in de Delftse binnenstad.

Oosteinde

In 1905 bouwden we een kleine kerk aan de Nieuwe Langendijk. In 1932 kon de kerk de twee naastliggende percelen aankopen, en zo kon er in 1933 een iets groter kerkgebouw worden neergezet. Vanaf de straatkant leek het bijna een soort schuilkerk, en van binnen was het een typisch jaren-dertigstijl kerkgebouw.

Kerkzaal-Nieuwe-Langendijk

De gemeenschap groeide in die tijd snel tot meer dan 500 leden. Vanaf de jaren ’70 hebben we (zoals zoveel kerken) te maken gehad met een teruggang in het aantal leden, tot ongeveer 250 halverwege de jaren negentig en 200 nu.

In 1953 werd het verenigingsgebouw “Conventum” aan de Van der Mastenstraat in gebruik genomen, waar vergaderingen en andere gemeenteactiviteiten konden worden gehouden. De situatie met twee gebouwen was niet ideaal, en daarom werd er vanaf de jaren ’60 regelmatig uitgekeken naar een ander kerkgebouw. Huisvesting bleef een steeds terugkerend thema binnen onze gemeente, totdat we in 2014 definitief verhuisden naar het nieuwe gebouw “Het Boek” in Tanthof. Dit gebouw, een voormalige bibliotheek, konden we eind 2012 kopen van de Gemeente Delft en het is dankzij de inzet van vele gemeenteleden verbouwd tot een mooi, licht kerkgebouw waar we voor het eerst sinds meer dan 100 jaar alle activiteiten onder één dak hebben.

De geestelijke kleur van de gemeente is in de loop der jaren langzaam veranderd. Stond onze gemeente in de begintijd bekend als een behoudende “zwarte-kousenkerk”, tegenwoordig willen we vooral een gemeente zijn met een open vizier naar de wereld om ons heen, waarbij we onze gereformeerde traditie willen vertalen naar het kerk zijn in deze tijd. We geloven dat het evangelie van Jezus Christus relevant is voor ieder mens en voor iedere tijd en cultuur, in 1899 evengoed als nu.