Beste gemeenteleden,

Nadat de erediensten van afgelopen zondag zijn komen te vervallen in verband met de ontwikkelingen rond het Corona virus heeft het moderamen van de Kerkenraad gisteravond gesproken over ‘Hoe nu verder?’

Besloten is om de komende weken (voor zolang als nodig is) ’s ochtends een dienst te beleggen zonder lijfelijke aanwezigheid van u als gemeenteleden. Deze dienst zal voor alle leden te volgen zijn via geluid én beeld via kerkomroep.nl. In verband daarmee ontvangt u dit weekend ook weer een Bladwijzer met de liturgie en met de mogelijkheid om elkaar te informeren over zaken die het gemeenteleven raken.

In de digitale wereld is er een ruim aanbod aan preken, diensten, lezingen, vieringen, etc. Kortom: genoeg ‘geestelijk voedsel’ als gemeente om ons aan te laven. Toch zouden we iets gaan missen als we elkaar als gemeente weken lang niet zouden ontmoeten, ook al is dat dan weliswaar niet ‘fysiek’. Een belangrijk punt daarbij zijn de voorbeden en de zorg voor elkaar, maar denk ook aan de praktische mededelingen, de inzameling van onze gaven, de bloemengroet, een moment voor onze kinderen. Allemaal zaken die horen bij onze gemeente en die mede kleur geven aan de zondagse diensten.

We gaan 1 dienst per zondag beleggen (aanvang 10.00 uur). De diensten van 22 en 29 maart worden DV ingevuld door respectievelijk br. Klaas van Breugel en br. Léon Brouwer. De diensten erna zullen deels ook door de (reeds geplande) gastpredikanten worden verzorgd, e.e.a. in overleg met henzelf.

We stellen het op prijs als u punten van voorbede en dankzegging voor a.s. zondag doorgeeft aan één van de wijkouderlingen.

Buiten de diensten om gaan we als kerkenraad ook na wat er aan noden en behoeften zijn binnen de gemeente en zullen we hier (eveneens met inzet van anderen binnen de gemeente) op acteren.

Wij vertrouwen erop dat hiermee het gemeentelijke leven voortgang kan blijven vinden, we elkaar niet uit het oog zullen verliezen en boven alles God onze Vader de eer zal blijven ontvangen die Hem toekomt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Moderamen van de Kerkenraad