Elke zondag is er om 10.00 uur en 17.00 uur een kerkdienst in “het Boek”. U bent van harte welkom om een dienst bij te wonen.

Er kunnen vanaf 26 september weer meer mensen naar de kerkdienst komen en is het ook eenvoudiger geworden:

  • Het is niet meer verplicht om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten.
  • U hoeft zich niet aan te melden en een uitnodiging voor een kerkdienst is niet meer nodig
  • Het is niet nodig om een coronatoegangsbewijs te hebben om de kerk te bezoeken.

Maar we willen elkaar – zeker de mensen die kwetsbaar zijn – wel de ruimte geven. Daarvoor nemen we de volgende maatregelen:

  • U mag iets op de stoel naast u leggen als u graag een stoel tussenruimte wilt houden.
  • De achterste rij van elk vak reserveren we voor mensen die wel 1,5 meter afstand willen houden.

De volgende basisregels blijven van kracht:

  • Blijf thuis bij ziekteklachten en doe een test.
  • Was regelmatig de handen, schud geen handen, hoest en nies in de elleboog.
  • Respecteer elkaar en geef elkaar waar nodig de ruimte!