In ons kerkgebouw aan de Sandinoweg 151 vinden elke zondag twee kerkdiensten plaats:

10.00 uur Ochtenddienst
17.00 uur Middagdienst

Informatie over bijzondere diensten en/of aangepaste tijden kunt u vinden op deze website, in het wekelijkse kerkblad (de Bladwijzer) en op het informatiebord bij de ingang van de kerk.
Kijk voor actuele tijden altijd even in de agenda.

Na afloop van de ochtendkerkdiensten is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee en limonade. U bent van harte welkom in de ontmoetingsruimte van het kerkgebouw!

De kerkdiensten staan open voor iedereen en duren meestal zo’n vijf kwartier. De liederen die tijdens de dienst worden gezongen worden op de beamer geprojecteerd. Geregeld worden de diensten mede muzikaal begeleid door één van de twee muziekgroepen die de gemeente telt.
In de kerk is een ringleiding aanwezig voor mensen die een gehoortoestel met luisterspoel gebruiken.
De toegang is vrij. Er wordt tijdens de kerkdiensten wel gecollecteerd voor het werk van de kerk en voor goede doelen. Per kerkdienst is er één collecte. De bestemming van de collecte kunt u vinden in het kerkblaadje en wordt ook afgekondigd.

Na de ochtenddienst is er gelegenheid om voor u te laten bidden. Twee mensen van het gebedsteam staan voorin de kerkzaal om naar u te luisteren en te bidden voor u en/of voor zaken die u bezig houden. Deze mensen hebben de belofte van geheimhouding afgelegd.

Speciale kerkdiensten

Gedurende het jaar zijn bijvoorbeeld de diensten rond Kerst, Pasen, Pinksteren en andere christelijke feestdagen, doopdiensten en diensten waarin het Avondmaal gevierd wordt (4x per jaar). Ook vinden er een paar maal per jaar speciale diensten plaats die gericht zijn op doven of mensen met een verstandelijke beperking.