Openingstijden: donderdagmiddag 15:45 – 16:45 uur  in “het Boek”

Meer informatie kunt u lezen op: voedselbankdelft.nl

Missie
De voedselbank Delft verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
 Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, wordt nauw samengewerkt met lokale organisaties die de  klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De Stichting Voedselbank Delft volgt in haar werk zoveel mogelijk de richtlijnen van de landelijke Vereniging van Voedselbanken in Nederland en werkt nauw samen met het regionale inzamelpunt, het Distributiecentrum regio Haaglanden