Bouwsteen
Het gemeenteblad “De Bouwsteen” verschijnt gemiddeld 10x per jaar. Gemeenteleden ontvangen dit blad in papieren of in digitale vorm.

Bladwijzer
De “Bladwijzer” verschijnt elke week als “cement tussen de Bouwstenen”. Hierin vindt u actuele informatie over het gemeenteleven en ook de liturgie voor de zondagse kerkdiensten staat hierin afgedrukt. De Bladwijzer wordt iedere zondag in papieren vorm uitgedeeld in de kerk. Daarnaast ontvangen de meeste kerkleden wekelijks een digitale versie.

Gemeentegids
De gemeentegids verschijnt eenmaal per twee jaar met daarin een overzicht van alle activiteiten in de gemeente en de ledenlijst.

Internet
De website www.cgkdelft.nl waarop u zich nu bevindt wordt regelmatig ge-updated en u vindt hier tevens de belangrijkste actuele informatie.