Bankgegevens

Als u ons kerkelijk werk financieel wilt steunen is uw gift van harte welkom. Hieronder vindt u onze bankgegevens. Door onze ANBI-status is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

IBAN: NL20 INGB 0000 2491 44
t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk Delft

Vermeld bij uw overboeking svp als omschrijving ‘gift kerk’ of een andere omschrijving als uw gift een specifieke bestemming heeft.