Data Ontmoetingsavonden.

Voor elke avond geldt – net als vorig seizoen – dat we beginnen met een gezellige maaltijd om 18.30 uur. Opgeven voor deze maaltijden kan via ontmoetingsavonden@cgkdelft.nl

Programma?
Het programma laten we deels afhangen van de vragen en interesses van de aanwezigen. We nodigen de aanwezigen dan ook van harte uit om zelf ook vorm te geven aan dit programma.
Geïnteresseerden kunnen Ideeën e-mailen naar idee-ontmoetingsavonden@cgkdelft.nl .
Of kom eens langs op een inloopochtend en geef daar uw idee of vraag door.

Zou je het leuk vinden om eens te koken voor ongeveer 10 personen (evt. samen met iemand) voor de ontmoetingsavond ?
stuur dan een e-mail naar koken-ontmoetingsavonden@cgkdelft.nl

Hier kun je meer lezen.

Wellicht tot ziens dit seizoen!

Namens de gemeente van “het Boek”,

Leon Brouwer

De data van de ontmoetingsavonden in seizoen 2019/2020 zijn :

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

1-oktober
5-november
3-december
7-januari
4-februari
3-maart
7-april
7-mei
7-juli

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020