Het boekje “Elke Avond” van Klaas van Breugel bevat bewerkingen van teksten die eerder zijn verschenen op aankondigingen van bidstonden in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft. De oorspronkelijke teksten zijn zodanig bewerkt dat het boekje ook voor een bredere lezerskring lezenswaardig is. Door extra aandacht te besteden aan de vormgeving is het niet alleen aardig om te bezitten, maar ook geschikt om als cadeautje weg te geven.

Het boekje kost € 7,90. Besloten is om de opbrengsten volledig ten goede te laten komen aan een project van World Servants.

Voor meer info over dit project zie: www.worldservants.nl/MA315

Als u het boekje wilt bestellen, stuurt u dan even een mailtje naar scriba@cgkdelft.nl
U ontvangt dan de gegevens voor betaling en verzending.