Voor iedereen die graag zijn/haar muzikale gaven wil inzetten zijn er muziekgroepen die ongeveer twee keer per maand op een avond bijeen komen.

muziekgroep

Muziekgroep

De muziekgroep is bedoeld voor iedereen die beschikt over muzikale gaven en het verlangen heeft om die gaven te gebruiken binnen de gemeente. De muziekgroep begeleidt tijdens optredens het zingen van de gemeente tijdens kerkdiensten, maar verzorgt ook regelmatig “luisterliederen”. De groep bestaat uit mensen die een instrument bespelen, maar heeft ook een aantal leden die graag zingen. Om de twee weken komen we op donderdagvond bij elkaar in de kerk om muziekstukken in te studeren. Zo willen we onze muzikale talenten ontwikkelen en door bijdragen aan erediensten God en de gemeente dienen.
CONTACTPERSOON  Frido Kuijper (015) 257 50 58

Jongerenmuziekgroep

Voor jongeren die een instrument bespelen of graag zingen is er ook een muziekgroep. Deze groep komt eens per drie weken bij elkaar op zondag, voorafgaand aan de middagdienst. Er worden muziekstukken ingestudeerd en regelmatig spelen we in een kerkdienst. De groep is bedoeld voor jongeren vanaf ongeveer de bijbelclubleeftijd.
CONTACTPERSOON  Frido Kuijper (015) 257 50 58