De CGK-Delft kent diverse kringen en verenigingen/groepen waar mensen samen bidden, de Bijbel bestuderen en/of samen nadenken over allerlei onderwerpen.

Bidstond
Elke laatste vrijdag van de maand is er de kerk gelegenheid tot gezamenlijk gebed voor de gemeente. In deze samenkomsten is er plaats voor lofprijzing, verootmoediging, dankzegging en voorbede voor elkaar, voor de kerk en voor de mensen om ons heen.
De bidstond duurt van 19.30 tot 20.30 uur.

Nathankring

Nathankring
Een Bijbelstudiekring die eenmaal per twee weken op woensdagavond bijeenkomt bij de kringleden thuis. Naast het bestuderen van de Bijbel wordt ook tijd uitgetrokken om voor elkaar en voor anderen te bidden.
CONTACTPERSOON  Ina van der Ende – van Berkel (015) 215 85 02

Dubbelfrissskring
Een Bijbelstudiekring die eenmaal per twee weken op maandagavond bijeenkomt bij de kringleden thuis. Naast het bestuderen van de Bijbel wordt ook tijd uitgetrokken om voor elkaar en voor anderen te bidden.
CONTACTPERSOON  Coby Broos (015) 212 62 00

Mannenvereniging

Mannenvereniging
Op de vergaderingen van de Mannenvereniging komt een breed scala van onderwerpen aan de orde, die we aan Bijbelse uitgangspunten proberen te toetsen. Daarbij neemt Bijbelstudie “op zich” natuurlijk een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de kerk, worden op de voet gevolgd. De mannenvereniging vergadert eenmaal per veertien dagen op woensdagavond in de kerk, aanvang 19.45 uur.
SECRETARIS  G. Hakvoort (015) 256 37 86

Vriendinnengroep
Deze groep vrouwen is na opheffing van de Vrouwenvereniging in een nieuwe vorm voortgezet om het onderlinge contact te behouden. Sinds september 2012 komen zij 1x per maand op een middag bij elkaar thuis en beleven zo op hun eigen wijze “de gemeenschap der heiligen”.