Wij zijn een kerkelijke gemeente, die wil laten zien dat de boodschap van Jezus Christus zeer actueel is en belangrijk voor het leven van vandaag. We willen een gemeenschap zijn waarin God geprezen wordt, de boodschap van de bijbel centraal staat en er zorg wordt gedragen voor elkaar. Op deze manier willen we onze Here Jezus Christus volgen.

Kerkdienst bezoeken

Elke zondag is er om 10.00 uur en 17.00 uur een kerkdienst in “het Boek”. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. U bent welkom! Onze diensten zijn ook altijd te beluisteren via kerkomroep.nl.

Ontmoetingsavond

Elke eerste dinsdag van de maand is er een Ontmoetingsavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Opgeven voor de maaltijd (18.30 uur) via inloop@cgkdelft.nl.

Inloopochtenden

Elke vrijdag van 10.30 – 12.00 uur staat de deur van “het Boek” open. Loop eens bij ons binnen…

Agenda

© Copyright - Christelijke Gereformeerde kerk in Delft | ANBI | CMS: WordPress